Дефицитът на желязо е често срещано състояние в съвременния свят, но то лесно може да бъде коригирано с правилен хранителен режим и прием на минерални соли Желязодефицитната анемия или липсата на

Дефицитът на магнезий пречи на правилното функциониране на организма и “отключва” поредица от сериозни заболявания За дефицита на магнезий или хипомагнезиемия често се говори и пише през последните години, но това