Започваме да остаряваме не когато навършим 40 години (каквото е популярното схващане), а тогава, когато клетките ни започнат да губят способността си да функционират правилно.