Хубаво е да се следи бременността по седмици и да се знае какъв спорт може да се практикува през този период и какви минерали да се приемат. Ето повече:

Магнезият участва в контрола на над 300 процеса в човешкото тяло. Той стимулира проводимостта на нервните клетки. Без него не бихме могли да произведем енергия.

Научете повече за развитието на бебето през гестационните седмици във втория триместър и кои са най-добрите начини, за да подкрепите растежа му в този важен период.