Дефицитът на желязо е често срещано състояние в съвременния свят, но то лесно може да бъде коригирано с правилен хранителен режим и прием на минерални соли Желязодефицитната анемия или липсата на