Хубаво е да се следи бременността по седмици и да се знае какъв спорт може да се практикува през този период и какви минерали да се приемат. Ето повече: