Най-често зад проблема диария стоят вирусите (рота-, адено- и ентеровируси) или бактериите, които попадат в червата. Последните са причината за повечето видове хранителни отравяния. Към тях има и още фактори,