Всеки човешки организъм е една удивителна самовъзстановяваща се система. Не е нужно да давате шепи с лекарства, за да й помогнете да регулира нарушените си функции. Достатъчно е да намалите