Здравейте,

 

Дванайсетте теста, включени в програмата на УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ, се попълват единствено в  последователността на солите от №1 до №12. Само при верен тест се отваря следващият (при верен тест за сол №1, ще имате достъп до №2 и т.н.) Ако не успеете да решите правилно теста, прегледайте още веднъж информацията и попълнете теста отново. За улеснение на края на страницата с информация за солите има бутон, който директно ще ви препрати към тестовете.

Всеки тест съдържа 10 въпроса. Въпросите в теста са с 3 възможни отговора – имайте предвид, че само един от тях е верен. За правилно попълнен тест се счита този, в който сте отбелязали минимум 8 верни отговора. При резултат над 80% и нагоре тестът се счита за успешен и не може да бъде направен наново.

За да получите достъп до тестовете ви е нужна регистрация.