Най-често зад проблема диария стоят вирусите (рота-, адено- и ентеровируси) или бактериите, които попадат в червата. Последните са причината за повечето видове хранителни отравяния. Към тях има и още фактори,

Този кратък наръчник за това как да използваме Шуслеровите соли може да ни бъде много полезен в активните години от живота ни, когато искаме да се радваме на устойчиво здраве,

Този кратък наръчник за това как да използваме Шуслеровите соли може да бъде много полезен на всяко семейство с деца тийнейджъри. Приложението на минералните соли във всеки етап от живота

Стресът от настъпилите големи промени в живота, ограничената физическа активност, липсата на контакти за дълъг период от време допълнително отслабват имунитета на детето и това го прави особено уязвимо към